Metody nauczania

Głównym sposobem nauczania w naszej szkole jest metoda komunikacyjna. W metodzie tej język jest traktowany jako narzędzie do komunikacji w życiu codziennym. Oznacza to, że nacisk na zajęciach kładziony jest na ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne.

Dostosowujemy metody nauczania do Twoich potrzeb. Możesz sam zdecydować, które z niżej wymienionych umiejętności lub obszarów językowych chciałbyś rozwinąć:

  • czytanie
  • pisanie
  • wymowa
  • rozumienie ze słuchu
  • mówienie
  • gramatyka
  • słownictwo.